Tag: template

Get the value for a key [CCK / Views]

I was trying to get a value in a views tpl. The value was a predefined list of text values. Views gave the key value, but of course i needed the string value.

content.module contains the function content_format() which does the job for you. More information about this function: http://api.audean.com/api/function/content_format/API+Reference

De ene blog de andere niet?

Ik ben bezig een weblog te maken voor een klant van ons op basis van WordPress waarbij we diverse andere blogs bekijken over wat er mogelijk is. Dan kom je op veel verschillende plekken terecht en soms denk je dan, dat heb ik eerder gezien:

wonenbreda.nl vs hrlog.nl

Bij d-Media zijn we ook niet vies van het gebruik van templates, maar ik ben niet eerder een site tegengekomen die op dezelfde template is gebouwd!